Hur skapa en distansrelation med en kvinna från Ukraina?

För att skapa en distansrelation krävs det först och främst att det finns en person att skapa denna relationen med. Med andra ord är steg ett att träffa en person från Ukraina. I och med att planen är att relationen ska vara på distans ­ och skapas på distans ­ är internet en bra utgångspunkt för att ta kontakt med den utvalda personen. Då internet är väldigt stort och kontaktmöjligheterna är flera kan man spekulera över vilken metod som är bäst lämpad för sitt tänkta ändamål. Det kan också vara bra i förväg att tänka ut vilket syfte relationen ska ha, vad man vill få ut av den samt vilken person man själv vill vara i relationen.Steg 1: Hur får man kontakt? Kontakt kan skapas genom varje interaktion som sker över internet, så var vaksam så du inte av misstag råkar skapa fler distansrelationer än du från början hade tänkt dig ­ det är lätt hänt! Detta kan ske genom både dejtingsidor och andra communities som exempelvis forum. Vissa som går in med motivet att skapa en distansrelation brukar bli socialt förvirrade när kontakten sker över internet och tror att andra sociala regler gäller där än vid andra sociala sammanhang. Detta är en myt som inte underbyggs av någonting. Samma sociala regler gäller överallt: Om du inte skulle ta kontakt med hundra olika personer inom en tidsram av en timme i verkligheten, med samma inledningsfras, ska du heller inte göra detta över internet. Detta blir missvisande av dig som person och dessutom kan det bli problematiskt om det visar sig att alla du kontaktat vill ha en distansrelation med dig. Istället kontaktar du en enda person och väntar tills hen svarat. Detta måste du vänta på hela livet, för folk kan vara socialt oförutsägbara och för att undvika ovan nämnda situation är det viktigt att detta följs.

 

Steg 2: Hur skapas distansrelationen? När du följt riktlinjerna på steg ett kan det finnas två olika utfall: antingen har du fått svar från en person från Ukraina eller så har du inte fått det. Om du inte fått svar än befinner du dig fortfarande på punkt ett och kan inte gå vidare till punkt två förrän punkt ett har blivit genomförd. Om du däremot är klar med punkt ett och fått kontakt med en person från Ukraina inleds den andra fasen, att skapa distansrelationen. I och med att interaktionen redan infunnit sig kan distansrelationen också ses som skapad.

Steg 3: Hur bevara distansrelationen? Om du efter att du gått igenom steg två känner att ni båda vill värna om er relation som nu finns ska ni fortsätta ha kontakt på bådas villkor. Om den ena inte vill längre så återgår du till punkt ett, i och med att relationen inte längre finns och därmed finns det heller inte längre någon relation som kan bevaras. Det går aldrig att tvinga någon att ha en relation med en, utan varje relation måste hela tiden bygga på ömsesidig respekt och ett ömsesidigt intresse. Om något av detta inte infinner sig är det heller ingen sund relation som finns, och en destruktiv relation är aldrig något som är värt att bevara.


Top 7 Speed Dating Questions